interior-2685521_1920
kitchen-4246249_1920
kitchen-4043098_1920
indoor-2398938_1920
previous arrow
next arrow

 

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że :

1. Administratorem danych osobowych jest IT-SERVICE AGENCJA INTERAKTYWNA Jadwiga Sudnikowska z siedzibą przy ul. Kościuszki 93, 16 400 Suwałki, NIP 844-103-14-71

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu mailowego lub listownie na adres: ul. Kościuszki 93, 16-400 Suwałki. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy pośrednictwa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), spersonalizowanego marketingu bezpośredniego w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową pośrednictwa lub jeżeli nie została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług IT, urzędnikom, kancelarii notarialnej, doradcy kredytowemu, fotografowi.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/ świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.

8. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w Państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

×
Search for:

Porównaj